06 70 905 6426KAPCSOLAT
0item(s)

Az Ön bevásárlókosara üres.

Product was successfully added to your shopping cart.

Általános Szerződési Feltételek

1. A jelen szerződéses feltételek kerülnek alkalmazásra valamennyi, a ESTILO Andaluz Kanapéház (tulajdonos: SOFAPET Kft 1173 Budapest, Pesti út 19. Adósz.: 2539720-2-42) által értékesített bútor vonatkozásában. Vevő aláírásával elfogadja az általános szerződési feltételeket.

 

2. Vevő a bútort katalógusból, online felületekről / weboldal, közösségi portál /, illetve az ESTILO Andaluz Kanapéház bemutatótermében kiállított mintadarabok alapján rendeli meg.

Vevőnek lehetősége van valamennyi rendelhető és a gyártás során felhasználható szövetminta személyes megtekintésére az ESTILO Andaluz Kanapéház bemutatótermében (1117 Budapest, Budafoki út 111-113). Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap benyújtását követően (megrendelőlap aláírása) az általa kiválasztott szövetek színével, típusával, minőségével kapcsolatban kifogást nem emelhet, mivel azt üzletben megtekintette, valamint tudomásul vette, hogy az elektronikus felületen megjelenő szín, ábra eltérhet a gyártáshoz ténylegesen felhasznált és az ESTILO Andaluz Kanapéház bemutatótermében kiállított mintadarabtól.

Vevő jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, méretét, vevő egyedi igényeit továbbá a kárpitot ellenőrizte, elfogadja, és a jelen szerződés mellékletét képező megrendelőlapon feltüntetett tulajdonságokkal kívánja a bútort megvásárolni. Egyedi gyártásból eredő többletköltségek – tervezési költség – más rendelkezés hiányában vevőt terhelik, melynek mértéke – minden termék esetén – a bútor teljes vételárának 20%-a. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa meghatározott és a megrendelőlapon rögzített tulajdonságoktól a későbbiekben nem térhet el és az annak megfelelően előállított bútort köteles átvenni és a vételárat kiegyenlíteni.

Vevő aláírásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy az elkészült bútor a kárpit vastagságából adódóan, a megrendelő lapon szereplő mérettől 4-5 cm-t eltérhet, egyedi gyártás esetén (minden, az alapmérettől eltérő termék) 5-7 cm-t eltérhet. Vevő a megrendelőlap benyújtása előtt köteles ellenőrizni minden azon szereplő és a bútor gyártásához szükséges adatot (elérhetőség, számlázási cím, a bútor valamennyi tulajdonsága, ideértve a típust, méreteket, kárpitokat, kiegészítőket és egyedi igények). Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap aláírásával és a 4. pontban részletezett vételárrészlet megfizetésével a megrendelés véglegessé válik, és azon ezt követően utólagos módosításra nincs lehetőség. A megrendelőlap benyújtását követően a vevő részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget eladó kifejezetten kizárja. Kiállított termék vásárlása esetén vevő a megrendelt terméket megtekintette, az esetleges használatból eredő sérüléseket tudomásul vette és kijelenti, hogy a terméket, ezen tényezők illetve hibák tudatában vásárolja meg.

3. Vevő tudomásul veszi, hogy a mindenkor változó akciókra, illetve az akciókban meghirdetett ajándékokra kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben eleget tett az abban szereplő feltételeknek, továbbá az ezekre vonatkozó igényét bejelentette és az a megrendelőlapon rögzítésre került.

4. A megrendelés akkor hatályos, ha vevő a bútor és egyéb, a bútorhoz tartozó szolgáltatások (szövet, tervezési díjak illetve méret felárak, házhozszállítás díja) összértékének minimum 15%-át kifizette, továbbá a megrendelőt aláírta. Ezen feltételtől való eltérésre kizárólag egyedi megállapodás alapján, továbbá bruttó 1.500.000.-Ft-ot elérő értékű megrendelés esetén van lehetőség. A vételárhátralékot a vevő a bútor átvételével egyidejűleg köteles megfizetni. A vevő a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. A jelen pontban rögzített, fenti előírás alól kivételt képeznek az áruhitel igénybevételével kezdeményezett megrendelések is. Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy eladó elektronikus/papír alapú számlát/nyugtát bocsát ki.

Késedelmes fizetés esetén vevő köteles megfizetni eladó részére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, továbbá a 8. pontban foglalt tárolási díjat.

5. Elállási jog, kötbér

Mivel eladó a megrendelt terméket vevő kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így vevő a 45/2014.(II.26.) Korm. rend. 20.§-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja / 45/2014.(II.26.) Korm. rend. 29.§ 1 bek.c. / Amennyiben a vevő az elkészült bútort nem veszi át, vagy a vételár fennmaradó részt nem egyenlíti ki, az eladó a 8. pontban rögzített módon jogosult eljárni. Vevő eladó elállása esetén nemteljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a megrendelt termék(ek) vételárának 70%-a. Eladó a kötbér összegének erejéig jogosult beszámítani a vevő által teljesített vételárrészletet.

6. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlapon feltűntetett, várható gyártási idő általános, becsült intervallumot jelent, melytől eltérések előfordulhatnak. Eladó a végleges megrendelés benyújtásától, és a 4. pontban részletezett vételárrészlet beérkezésétől számított 90 napon belül köteles a megrendelt termék elkészítésére. Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállításig eltelt idő, ezen határidőbe nem számít bele.

7. Az eladó részéről a szerződés teljesítettnek minősül, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően előállította, az átadásra előkészítette és erről a vevőt értesítette. Az értesítés szabályosan megtettnek minősül telefonon, elektronikus levél vagy sms üzenet formájában is, a vevő által megadott elérhetőségeken. Eladó kizárja felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, amely a vevő által helytelenül megadott értesítési címből/elérhetőségből származik.

8. Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül történik az eladó telephelyén, illetve vevő kérésére házhozszállítással, szállítási díj ellenében. Telephelyi átvétel esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék elkészültének értesítését követő 8 (nyolc) napon belül köteles a terméket átvenni. Termék átvételre nyitvatartási napokon 11:00 – 16:00 között van lehetőség előzetes egyeztetéssel. 8 (nyolc) napon túl, Eladó tárolási díjat számít fel, melynek mértéke a bútor teljes vételárának (ide értve az alapár, felárak, házhozszállítás és egyéb költségek) 1%-a naponta. Késedelmes átvétel esetén a számított tárolási díjat és a vételárhátralékot a Vevő a bútor átvételével egyidejűleg köteles megfizetni Eladónak. A házhozszállítás külön díj ellenében történik, a 18:00 után vagy hétvégén történő kiszállításért felárat számítunk fel az aktuális árlista szerint.